Drukuj
PDF

 

Nazwa Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa zawiera pierwotne natchnienie Założyciela i w sposób szczególny zobowiązuje nas do kontemplacji i naśladowania postaw pokory i cichości Serca Chrystusa oraz przekazywania Jego miłosiernej miłości najbardziej potrzebującym.

Z Konstytucji Zakonnych Sióstr Kapucynek NSJ

 

Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest kontemplowanie miłości miłosiernej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wpatrzone w Tę Miłość jesteśmy wezwane do tego, by nieść ją ubogim, szczególnie dzieciom i młodzieży opuszczonej.

Opierając się na Regule III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu, w służbie potrzebującym realizujemy ideały ubóstwa, prostoty, pokory i miłości. Podobnie jak Święty, staramy się postrzegać człowieka jako wielki dar od Boga, ponieważ został stworzony na wzór i podobieństwo Boże. Wynika stąd szacunek i miłość do każdej istoty ludzkiej.

Cnoty te pragniemy realizować w pracy z dziećmi. Duch franciszkański wpływa na bezpośredniość, spontaniczność i szczerość w relacjach, co sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery w naszych domach.

Życie ślubami

Drukuj
PDF

Bóg jest miłością i stwarzając nas na Swój obraz i podobieństwo przekazał nam zdolność i potrzebę kochania. Czystość, przyjęta dobrowolnie dla Królestwa niebieskiego jest niezwykłym darem miłości Bożej oraz naszą, podtrzymywana przez wiarę, odpowiedzią na tę Miłość.
Czystość jest całkowitą konsekracją Bogu, który jako jedyny zasługuje na tak całkowity dar. Zwiększa ona wolność ducha w ukierunkowaniu na dobro, powiększa miłość do Boga i bliźniego oraz stanowi skuteczny środek hojnego oddania się służbie Bożej i dziełom apostolskim.
Czystość znajduje swoje głębokie uzasadnienie i podstawę przede wszystkim w osobistej, zażyłej relacji z Chrystusem żyjącym w Kościele. Z dziecięcą ufnością zawierzamy Maryi nasz wysiłek, by być osobami konsekrowanymi, by stawać się z Jej pomocą i w świetle jej przykładu dziewicami wiernymi, czujnymi, dążącymi jedynie do chwały Boga w służbie Kościoła.
Ponadto chcemy czynić płodnym ten wyjątkowy dar Boży, miłując się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował, świadome, że wraz ze ślubem doskonałej czystości nie wyrzekłyśmy się miłości, ale jedynym jej przedmiotem uczyniłyśmy Boga, który pragnie być miłowany także w naszych bliźnich. We wspólnotowym życiu staramy się realizować autentyczną siostrzaną miłość, tak aby każda z nas odnalazła w niej skuteczne oparcie oraz prawdziwą radość rodziny zjednoczonej w Panu.

 

Więcej…

Wawolnica

Napisz do nas