PODSTAWA EWANGELICZNA

Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie nie mogę mówić, wyrażę mą wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach, mianowicie: aby na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie(…) (TS 1-2)

To fragment Testamentu Sieneńskiego, o którego spisanie poprosił Franciszek,
gdy dostał nagłego ataku choroby na wiosnę 1226 roku, prawdopodobnie spodziewając się rychłej śmierci. Cały testament, jak wynika z jego wstępu, nie jest długi, ale zawiera w sobie franciszkański ideał życia. Błogosławiąc swoich braci Franciszek poleca im wzajemną miłość, wierność ubóstwu i uległość duchownym Kościoła. Chcielibyśmy zatrzymać się nad jedną z tych charakterystycznych cech duchowości Franciszka, którą realizuje w swoim powołaniu, do której nieustannie wraca w swoich Pismach i co ważne dla nas, jego sióstr i braci, pozostawia
w dziedzictwie tym, którzy chcą podjąć ten sam sposób życia: miłość braterską.

Więcej…

Modlitwa i pokuta

Drukuj
PDF

Centrum życia Sióstr Kapucynek NSJ jest modlitwa. W szczególności adoracja Najświętszego Sakramentu. To osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym jest źródłem miłości. Miłości, która uzdalnia do bycia pokornym narzędziem w ręku Boga. Każdego dnia otaczamy modlitwą cały Kościół, tych których nosimy w sercach i ze szczególną troską pamiętamy o tych, którzy proszą nas o modlitwę.

Nasz Założyciele i pierwsze wspólnoty sióstr z gorącą wiarą adorowały Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Również i my jako spadkobierczynie ich głębokiej pobożności, chcemy czynić swoimi słowa Matki Weroniki: "Bądżcie wiecznymi lampkami przed Tabernakulum".

Życie siostrzane we wspólnocie

Drukuj
PDF

Życie siostrzane we wspólnocie jest jednym z podstawowych obowiązków podjętych na mocy naszej profesji, karmi się Słowem Bożym, Eucharystią, modlitwą liturgiczną i osobistą; wyraża się w jedności serc, w okazywaniu sobie czci, noszeniu brzemion jeden drugich i w duchu wzajemnej służby. Punktem wyjścia ewangelicznego braterstwa, wg ducha św. Franciszka i św. Klary jest akceptacja każdej siostry takiej, jaką jest, jako dar Boga. Braterstwo objawia się: w szczerym okazywaniu sobie miłości poprzez uczynki; w ujawnianiu z ufnością potrzeb, by otrzymać siostrzaną pomoc; wyprzedzając się w służbie i wzajemnym posłuszeństwie, na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,28).

 

Więcej…

Wawolnica

Napisz do nas