Natalia Briguglio urodziła się w Roccalumerze na Sycylii
17 października 1870 r. Jako małe dziecko zostaje w sposób
opatrznościowy ocalona z powodzi, jaką wywołał potok Sciglio.
W 1878 zostaje dopuszczona do I Komunii Świętej, którą przyjmuje
z wielką radością i z postanowieniem, by zostać świętą.
Będąc analfabetką, nauczyła się na pamięć „rzeczy Bożych”,
których uczyła ją mama.

Więcej…

 

Franciszek Maria urodził się 19 lutego 1853 roku w Messynie,
w szlacheckiej rodzinie Di Francia. Był czwartym dzieckiem.
Jest półsierotą, jeszcze zanim przyszedł na świat, odszedł z tego świata
jego ojciec. Bóg już od kołyski znaczy go swoim krzyżem, znakiem wielkości
i pieczęcią chwały. Możemy przypuszczać, że owocem chrześcijańskiego wychowania był fakt, iż mówiąc “ojcze” wznosił swe oczy ku niebu, by szukać Ojca naszego, który jest w niebie. Bóg go powoła, by stał się ojcem wielu dzieci osieroconych, będzie wtedy reagował na każdy płacz dziecka.

Więcej…

Wawolnica

Napisz do nas