Misje w Kolumbii

Drukuj
PDF

 

 

Od wielu lat żyjemy wśród ubogich w dalekiej Kolumbii. Obecnie funkcjonują tam cztery nasze wspólnoty. Obecność i praca sióstr skierowana jest do opuszczonych dzieci i młodzieży, atakże do rodzin pozbawionych wartości ewangelicznych. Siostry zajmują się edukacją dzieci, odwiedzają najuboższych i chorych, angażują się, tam gdzie jest to możliwe, w pracę parafialną i prowadzenie katechezy.

Więcej info

 

Wawolnica

Napisz do nas